ДОСТАВКА

Срока на доставка е 1-2 работни дни,в зависимост от населеното място. Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт.

Поръчвайки от Нас получавате отстъпка от стойността на доставката.

Защита на лични данни

ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. 

Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при 

условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му 

известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в 

случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите 

Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите 

международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски 

дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, 

информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са 

оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на 

закона.

Посетете Lunarplace.com в ShopMania